úterý 5. února 2013

Je třeba obžalovat Klause z velezrady?


§96 zákona o Ústavním soudu č. 182/1993 Sb. říká:
Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.
   Tato úprava platí do 7. března 2013, poté vejde v platnost poslední část ústavního zákona č. 71/2012 Sb., která mj. ztěžuje samotné podání žaloby na prezidenta pro velezradu. (Doteď je třeba prostá většina přítomných senátorů, od 8. března bude třeba tří pětin přítomných senátorů a tří pětin všech poslanců Poslanecké sněmovny.)

   Pojďme se tedy podívat v jaké šíři sabotuje prezident Klaus demokratický řád. Poslední kapkou je samozřejmě zastavení trestních stíhání článkem II novoroční amnestie. Prezident není hloupý a myslí dopředu. Jistě předvídal, že může dojít k pokusu napadnout abolici u Ústavního soudu. Co, když si spočítal, že Ústavní soud nebude chtít o takové stížnosti rozhodovat, pokud bude zahlcen jinými případy? Byla jeho nečinnost při jmenování ústavních soudců, případně navrhování nevhodných, neprůchodných osob dlouhodobou přípravou na "aminu"? Neobsazenost Ústavního soudu byla velkým problémem již před rokem. A aby si hlava státu ušetřila i mrzení s žalobou pro velezradu, naplánovala amnestii na úplný konec mandátu, aby na přípravu případné žaloby bylo co nejméně času. Je otázka, zda by bylo možné žalovat Klause po vypršení jeho funkčního období, nicméně výše zmíněný nový ústavní zákon by takovou žalobu stejně fakticky znemožnil.

   Zároveň je třeba připomenout, kterak Klaus nechce podepsat tzv. Euroval, přestože již v minulosti Ústavní soud v odůvodnění rozsudku ve věci Lisabonské smlouvy uvedl, že je povinností prezidenta republiky bez zbytečného odkladu schválenou smlouvu ratifikovat. Přesto se nechal slyšet, že nepodepíše. Stojí snad prezident někde mimo právní stát? Zdá se, že ano.

   Posledním majstrštykem byla samozřejmě amnestie, která budí dojem, že byla jen přílepkem článku II, který osvobodil velké tuneláře našich dějin. 

Čl. II
Zastavení trestního stíhání
Nařizuji, aby bylo zastaveno pravomocně neskončené trestní stíhání, s výjimkou trestního stíhání proti uprchlému, od jehož zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let.

   Trest odnětí svobody na deset let. To je docela dost, vlastně se sem vejdou i ty největší hospodářské a majetkové trestné činy. Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman sdělil, že se amnestie týká 18 velkých kauz, které dozorují vrchní státní zastupitelství v Praze a v Olomouci a v nichž jsou mnohamiliardové škody. Jak uvedl nejvyšší státní zástupce „U jednotlivých kauz se škoda pohybuje od 300 milionů do 1,75 miliardy korun. U některých kauz je poškozený pouze jeden, někdy jsou jich tisíce". Podle nejvyššího státního zástupce by celkem mohlo být kvůli amnestii zastaveno 100 až 150 trestních řízení.

Příklady některých největších kauz, na které se vztahuje čl. II amnestie:
 • Zmanipulované konkurzy soudce Jiřího Berky a spol. (poškozených 10 firem, škoda přes čtvrt miliardy Kč, v kauze je zablokovaný majetek ve výši desítek mil. Kč, který se po zastavení stíhání bude muset pachatelům vrátit)
 • Kauza H-Systém (amnestie se vztahuje na 3 manažery, kteří již byli pravomocně odsouzeni za podvod na tisíci klientech, škoda 1 mld. Kč, Nejvyšší soud nařídil v prosinci 2012, že mají dostat přísnější tresty a po amnestii jsou nevinní)
 • Kauza šéfa fotbalového svazu Františka Chvalovského (poškozená Komerční banky, škoda 1,4 mld. Kč)
 • Kauza Union Banka (75 tisíc poškozených, škoda přes 17 mld. Kč)
 • Kauza podvodů společnosti Progres Invest (36 tisíc poškozených, škoda přes půl miliardy Kč)
 • Kauza Český dům (poškozený stát, škoda 26 mil. Kč)
 • Kauza úvěrů Komerční banky (škoda 1,5 mld. Kč)
 • Kauza investičního fondu Trend a Mercia (desítky tisíc poškozených, škoda 1,4 mld. Kč, amnestie se vztahuje i na uprchlého obžalovaného Vlastníka, který se náhodně vrátil 14 dnů přes vyhlášením amnestie po 8 letech skrývání v zahraničí)
 • Kauza KTP Quantum (28 tisíc poškozených, škoda 1,35 mld. Kč)
 • Kauza miliardového krácení daní v rámci obchodů s pohonnými hmotami společností Bena a Tukový průmysl (poškozena státní firma Čepro, škoda 2,6 mld. Kč)
 • Kauza Agroplast (manažeři stíhaní za nelegální obchodování se zbraněmi)
 • Kauza Skloexport (škoda přes půl miliardy korun)
 • Kauza vytunelované chomutovské společnosti VT Dioss (amnestován i známý VK Petr Lukeš, který byl i sponzorem ODS, škoda 4,6 mld. Kč)  

   Hradní argumentace délkou trestního stíhání je pobuřující. U takto rozsáhlých kauz se dá předpokládat, že stíhání může trvat dlouho, než se povede rozplést všechny toky peněz a osobní zodpovědnost obžalovaných. Koneckonců měli možnost obrátit se i na Evropský soud pro lidská práva, pokud by se jim zdálo stíhání dlouhé. Jenže to neudělali, protože věděli, že jejich šance na úspěch by byla velmi malá. A možná i věděli, že jim Václav Klaus nejen odpustí stíhání, ale jako dárek na rozloučenou jim ještě zlegalizuje výnosy z trestné činnosti. Uprchlík, který se náhodou vrátí do ČR, aby ho Policie zatkla před Novým rokem? Tomu někdo věří? Kdyby se nechtěl nechat zatknout, jistě by našel mnoho způsobů, jak se vrátit do vlasti nepozorovaně. Přistání na mezinárodním letišti k těmto způsobům nepatří. 

   Rozsah abolice nemá v civilizovaném světě obdoby. Nikde na světě si nikdo něco takového ještě nedovolil. Došlo k zásadnímu podkopání principů právního státu a narušení dělby moci mezi moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Důsledkem zastavení trestních stíhání je poškození lidských práv tisíců obětí trestných činů, včetně práva vlastnického, práva na rovnost před zákonem, práva na spravedlivý proces a naprosté podlomení důvěry občanů v právní stát a spravedlnost. Kancelář prezidenta dodnes tají jména osob, které vypracovaly amnestii. Ve výroční zprávě BIS za rok 2011 se píše, že dochází "k narušování legality výkonu státní moci a legitimity rozhodování státních orgánů. Takové případy přispívaly k podrývání důvěry občanů ve veřejné instituce, což v konečném důsledku ohrožuje samy demokratické základy právního státu." Žít Česko.

   Jaký je smysl žaloby na prezidenta? Vždyť se ho stejně nepodaří odvolat do konce jeho funkčního období. Důvody, proč se snažit, jsou dva. Zaprvé by případným odsouzením Klaus přišel o právo ucházet se o prezidentský úřad. Pokud si nový prezident běžně bude chodit pro popelníček hlavou napřed, můžeme mít nové volby velmi brzo. Že by Klaus přišel o prezidentský důchod by ho jistě tolik nebolelo, tudíž to nelze počítat za důvod. Ikdyž jistou satisfakcí by to mohlo být. Druhý důvod je stanovení precedentu, že něco takového si nikdo dovolit nesmí. Je třeba jasně říci, že prezident nestojí nad demokratickým systémem jako absolutní vládce. Je třeba obnovit víru občanů v právní stát. Jediný, kdo to teď může zařídit, jsou senátoři. A když je někdo jedinej, tak to prostě musí udělat. Teď se píší dějiny. Bude se na dnešní senátory vzpomínat jako na podržtašky, kteří mohli něco udělat a neudělali?

1 komentář: