sobota 23. června 2012

Jak je to s těmi stativy?


"Městská část Praha 1 nevydala žádnou vyhlášku, která by upravovala fotografování na Karlově mostě nebo kdekoli na území Městské části Praha 1, a to i proto, že vydávání vyhlášek nespadá do její působnosti.
Zvláštní užívání komunikace se řídí právní úpravou zák.č. 13/1997 Sb. v plat. znění o pozemních komunikacích, a to §25 odst. 6 písm.c bod 6 – považuje za zvláštní užívání místní komunikace audiovizuální tvorbu.
Městská část Praha 1 od návštěvníků ani občanů Prahy, kteří používají stativ k pořízení fotografií na území městské části, žádné poplatky nevybírá a nevybírala.
V uplynulém roce Policie ČR ani Městská policie neřešila na území Městské části Praha 1 případ, kdy by postihovala osobu fotografující se stativem.

“Sdružení výtvarníků Karlova mostu” (SVKM), které má uzavřenou smlouvu o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu, má v právech a povinnostech zajišťovat v provozní době dodržování prodejního řádu, pořádku, čistoty a bezpečnosti prodejci a vystupujícími – a to vlastní stálou pořadatelskou službou, vybíranou ve spolupráci a s účastí MČ, a ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR. Toto vyplývá z výše uvedené smlouvy uzavřené dne 21.3.1995 ve znění pozdějších dodatků.
Situace, která se udála v minulém týdnu na Karlově mostě, kdy člen pořadatelské služby SVKM vykázal osobu fotografující se stativem z Karlova mostu, považujeme za překročení jeho pravomocí.
Za výše pospaný incident necítí zástupci Městské části Praha 1 odpovědnost, přesto se postiženým osobám touto cestou omlouvají."
Mgr. Karel Žrout ved. ODŽ ÚMČ Praha 1
Ing. Pavel Vlach zástupce starosty MČ Praha 1, Paladix (21. 10. 2002)


"Městská část Praha 1 vydává povolující rozhodnutí ke zvláštnímu užívání místních komunikací spočívající v umístění stativu k fotografování, nebo k natáčení kamerou žadatelům, kteří se dostaví na Úřad městské části Praha 1 a doloží veškeré potřebné doklady v zákonné lhůtě. Pokud jsou případy fotografování a natáčení na území MČ Praha 1 bez povolení, tak každý činí na svoji odpovědnost a vystavuje se případnému postihu."
Pavel Kotlár, dopravní značení, Praha 1 (2010)

"pokud jak uvádíte bude mít fotograf umístěný stativ na místní komunikaci (Karlův most, Praha 1) jedná se o zvláštní užívání místní komunikace a je tedy nutné mít povolení k tomuto zvláštnímu užívání místní komunikace od Odboru dopravy, Úřadu MČ Prahy 1, 4. patro, kancelář č. 416, Vodičkova 18, Praha 1. Můžete se dostavit každý úřední den, tj. Po a St v době 08:30 - 18:00 hodin, nebo se domluvit telefonicky na tel. č. +420 221 097 386. Dále je nutné mít nájemní smlouvu od Technické správy komunikací a souhlas od Sdružení výtvarníků Karlova mostu. Poplatek za Karlův most je 250 000,- Kč. za jeden den. Pokud by Váš fotograf neměl stativ a fotil by Vás pouze z "ruky" není třeba tohoto povolení."
Pavel Kotlár, dopravní značení, Praha 1 (2010)

"Vazeny pane Kotlare,
vami zminovana vyhlaska (viz nize) se ovsem nazyva Podmínky natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy. Reklamu netocim a fotografie tez nepropaguji zadny prostredek podle textu vyhlasky. Jak je mozne ji uplatnit na foceni se stativem? R.A.

Vážený pane,
v posledních měsících se rozproudila poměrně živá korespondence mezi naším úřadem a částí veřejnosti se zájmem o fotografování.
V korespondenci jsou používány nejen výtahy z mailů, zřejmě dále volně šířených, ale i z tiskových zpráv starých 9 let.
Pokládáme proto za nezbytné shrnout příslušné části platných zákonů, vyhlášek a usnesení do pokud možno přehledného a srozumitelného textu.
Základním předpisem vymezujícím užívání komunikací je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v § 25 definuje pojem zvláštního užívání a říká, že je pro něj potřeba povolení příslušného silničního správního úřadu. Příslušná definice zvláštního užívání pro diskutované případy se nachází v bodě (6) c) 6 - audiovizuální tvorba. Pojem je velmi široký a lze pod něj zahrnout diskutované stativy pod kamery či fotoaparáty stejně jako natáčení filmu anebo volnou divadelní tvorbu. U některých činností je hranice mezi písm. (6) c) 6 a písm. (6) c) ne zcela zřejmá.
Velmi jasné je pro fotografování pro vlastní potřebu naopak ustanovení vyhlášky č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, které zpoplatňuje dle § 2, písm. (1) g) "tvorbu filmových a televizních děl". Je zřejmé, že soukromé fotografování sem nespadá. Upozorňujeme však, že zpoplatněno je "umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb" (tedy i fotografických). Stejně jednoznačné je také znění usnesení Rady HMP č. 2064 ze dne 23.12.2003, které se v Příloze 1 zabývá Podmínkami natáčení filmů a reklam na území hl. m. Prahy.

Toto usnesení řeší mimo jiné, nájemné "za účelem filmování ke komerčním účelům" na Karlově mostě a přiznává MČ Praha 1 právo výběru paušálního poplatku 250.000,- Kč za 1 den. Je zřejmé, že ani toto usnesení se nevztahuje na soukromé fotografování.
Z předchozích řádků je zřejmé, že soukromé fotografování s užitím stativu by teoreticky mohlo naplňovat znaky zvláštního užívání komunikací pro audiovizuální tvorbu. Můžeme Vás však ubezpečit, že Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 jako příslušný silniční správní úřad takto doposud nepostupoval a ani do budoucna tak postupovat nechce. Pro soukromé fotografování s použitím stativu nebudeme ani vyžadovat a ani vydávat žádná povolené dle zákona o pozemních komunikacích.

Zároveň zde však pokládáme za nutné upřesnit, že počátek veškeré této korespondence z posledních měsíců měl původ v žádosti o fotografování na Karlově mostě, které bylo deklarováno jako fotografování pro vlastní potřebu, mělo však být prováděno jako služba profesionálním fotografem s využitím samostatné světelné techniky.
Věříme, že předchozí řádky pomohly vysvětlit a odstranit veškeré nejasnosti ve věci pořizování soukromých fotografií s použitím stativu.
 Rádi bychom se touto cestou omluvili všem Vám, kteří byli předchozími dotazy a reakcemi na ně uvedeni v nejistotu či v omyl."
Pavel Kotlár, dopravní značení, Praha 1 (2011)

"Můžeme Vás však ubezpečit, že Odbor dopravy ÚMČ Praha 1 jako příslušný silniční správní úřad takto doposud nepostupoval a ani do budoucna tak postupovat nechce. Pro soukromé fotografování s použitím stativu nebudeme ani vyžadovat a ani vydávat žádná povolené dle zákona o pozemních komunikacích."
Ludvík Czital, vedoucí odboru dopravy, blog.rkutej.com (1. 7. 2011)

"Ve chvíli, kdy nemá fotograf povolení od radnice Prahy 1, nemůže se stativem na místě fotit už jen proto, že zabírá veřejný prostor, a je vykázán z místa."
Vladimíra Krupičková, právní zástupkyně SVKM, Metro (18.6.2012)

"Pokud turisté použijí stativ na pět minut, nic jim nehrozí."
Veronika Blažková, mluvčí radnice Prahy 1, TV Nova (20.6.2012)

"Focení s tím, že si někdo udělá momentku do své alba, já se domnívám, že toto nikdy omezováno nebylo. Tam šlo pouze o focení Karlova mostu pro komerční účely. Ono se to dneska těžko odděluje, takže tady byla přijata jistá pravidla, která říkala, že pokud jde o komerční focení s podstavcem, tak tam platí, že je potřeba požádat a zaplatit určitý poplatek."
Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, Český rozhlas (20.6.2012)

"Pokud chce někdo fotit ve smyslu výdělku, měl by si vyřídit povolení městské části Praha 1 a TSK."
Roman Kotrč, mluvčí Sdružení výtvarníků Karlova mostu, TV Metropol (21.6.2012)

"pokud budete fotografovat i za pomocí stativu pouze jak uvádíte pro své soukromé účely, tak není nutné žádné povolení od příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání místních komunikacích a tudíž není toto uváděné fotografování zpoplatňováno. Z pohledu úřadu na Vašem soukromém profilu můžete umísťovat Vaše soukromé fotografie. Můžeme Vás ubezpečit, že není důvod k diskuzím či obavám. Postup úřadu je i nadále konzistentní."
Pavel Kotlár, dopravní značení, Praha 1 (nedatováno) Dle diskuze v Metru by to mělo být letošní.


"Pokud bude někdo chtít udělat profesionální fotografii, na kterou bude potřebovat dost času na správnou kompozici a dobré světlo, pak zábor potřebuje. V případě fotografie, která bude trvat pár minut, zábor není potřeba."
Veronika Blažková, mluvčí radnice Prahy 1, idnes (25.6.2012)


(Následuje můj pohled na možnosti Prahy 1 vybírat peníze, vydávat povolení, udělovat pokuty a mazat fotky z facebooku.)

1 komentář:

  1. Skvely komentar. Az jsem byl prekvapen, jak to laik v oblasti prava skvele zpracoval!

    OdpovědětSmazat