neděle 24. června 2012

Bitva o Karlův most

   Volně navazuji na svůj předchozí počin, ve kterém jsem nechal mluvit hlavně zaměstnance radnice Prahy 1. Pro větší efekt jsem jejich vyjádření nijak nekomentoval, tentokrát zkusím něco těžšího. Vzal jsem soubor právních norem, se kterými různí lidé v různých dobách žonglovali s různým výsledkem, a pokusil jsem se je laicky, až prostince okomentovat.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za užívání veř. prostranství.
   V § 2 (Sazby poplatku) odst. 1 je nejblíže písmeno g) "pro potřeby tvorby filmových a televizních děl: 10Kč/m2 a den". Žádná zmínka o fotografování se stativem, ani bez.

Usnesení Rady HMP č. 2064 (odkaz je na webu generován dynamicky, proto šířím touto cestou)
   Nájemné činí 10Kč/m2 a den, paušální poplatek na Karlově mostě je 250 000 Kč/den. Celá věc má jednu drobnou chybu. Ač pan Kotlár na dotaz stran fotografování občas zašermoval tímto usnesením a čtvrtmilionem, pravda je taková, že usnesení se ve dvou přílohách zabývá "Podmínkami natáčení filmů a reklam na území hl.m. Prahy" a "Podmínkami natáčení filmů a reklam v objektech ve vlastnictví hl.m. Prahy". Nějakou zmínku o fotografování jsem opět nenašel. Hurá, můžeme si gratulovat, čtvrtmilion je ze hry. Vlastně pořád neplatíme...

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
   § 25 Zvláštní užívání: v odst. 1 praví, že užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem je třeba povolení vlastníka. V odst. 6 definuje zvláštní užívání komunikace, konkrétně písmeno c) bod 6 zmiňuje audiovizuální tvorbu. Selský rozum nám říká, že audiovizuální cokoliv by mělo obsahovat zvukovou i obrazovou stopu. Na pomoc si můžeme vzít třeba i kopírovací zákon 121/2000 Sb., který v §2 zřetelně odděluje dílo fotografické a dílo audiovizuální. "Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické." Zde šlo o povolení a jak se zdá, také ho nepotřebujeme.

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   § 4 odst. 1 Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
   Poskytování služeb, to je to, co nás zajímá. Je totiž otázka, zda může fotografování být poskytováním služeb. Pokud přistoupíme na to, že ano, můžeme se bavit o focení reklam, svateb... Je focení mostu samotného poskytováním služby? Možná pokud na to máte předem uzavřenou smlouvu. Tuhle čáru by asi musel nakreslit soud.
§ 4 dále určuje výši poplatku: (4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den.

   Abych to shrnul: pokud člověk fotí na kšeft (třeba reklamu, nebo svatbu), tak možná poskytuje službu a pokud k tomu zabírá místo stativem, asi by měl zaplatit poplatek. Deset korun za metr a den. Žádného čtvrt milionu, jak tvrdil ještě v roce 2010 pan Kotlár. Pokud člověk fotí pro radost a pěkný obrázek následně následně nabídne k prodeji, nemusí platit nic.

   Poslední věc nám chybí, kde se vzala fáma o stahování obrázků ze sociálních sítí? To nikdo neví. Mluvčí radnice v notoricky známém článku v Metru říká:  "Turisté i naši občané mohou fotit pro své osobní potřeby fotografie z Karlova mostu, ale nesmí fotografovat pro komerční účely. Pokud fotografie vystaví na Facebooku či jiné sociální síti, tak je to už využívání fotografie pro širší veřejnost," popisuje mluvčí radnice první městské části Veronika Blažková. Vzápětí ale dodává, že v případě, kdy radnice odhalí viníka, který fotografii pořízenou na Karlově mostě zveřejňuje například na svém profilu na Facebooku, zpravidla neřeší tento přestupek pokutou. "Záleží, zda byla fotografie využita k reklamě či nikoliv," říká Blažková. Ta vysvětluje, že pokud chce někdo na mostě pořídit kvalitní snímky, musí získat souhlas od vlastníka mostu a od Sdružení výtvarníků Karlova mostu.
   Tohle je samozřejmě bohapustá pitomost a nechápu, jak ji paní mluvčí mohla vypustit z pusy. Žádná právní norma, která by mohla zpoplatnit obrázek Karlova mostu neexistuje. (Dokonce i kopírovací zákon je na naší straně a dovoluje dílo zaznamenat a dále užít. Třeba i prodat.) A pro získání kvalitních snímků z mostu potřebujete kvalitní vybavení, dobré světlo, zkušenosti, nápad a možná i náhodu a štěstí. Povolení od vlastníka nebo nedejbože od SVKM opravdu potřebovat nebudete.

Žádné komentáře:

Okomentovat